Ayların İsim Anlamı

by merak-aver
0 Yorum
ayların isim anlamı

Ayların İsim Anlamı

Ayların isim anlamı hiç merakınızı uyandırdı mı? Temmuza neden temmuz diyoruz ya da ağustosa neden ağustos… Ayların hem Türkçe hem de Latince karşılıklarını gelin hep birlikte inceleyelim.

Merak uyandıran içeriklerle dolu İlginç Bilgiler ilginizi çekebilir.

Ocak – January

Ocak ayı adını Roma mitolojisindeki başlangıçlar ve geçişler tanrısı Janus’tan (Latince, Ianuarius) alır.

Türkçe’de Ocak ayının ismi “fırın” sözcüğünden gelir. Kış aylarında yemek pişirmek adına ateş yakılan yere “ocak” denir.

Şubat – February

ayların isim anlamı

Şubat ayının batılı dillerdeki adı, Roma arınma Tanrıçası Februus’dan gelir.

Roma ayı, Februarius ismini eski Roma takviminde 15 Şubat’ta düzenlenen arınma ayini “Februa” anlamına gelen Latince terimden almıştır.

Şubat sözcüğü ise Süryanice dilindeki “Şabat” sözcüğünden Türkçeye geçmiştir. Bu sözcük; “dinlenilen gün” anlamına gelir. Tarım toplumu olan Süryaniler, mevsim koşullarından dolayı bu ayda tarımsal faaliyet göstemediklerinden dolayı bu ismi vermişlerdir.

Mart – March

ayların isim anlamı

Antik Roma’da Mart ayının adı, Roma Savaş Tanrısı “Martius’dan” gelir. Savaşa başlamak için şanslı bir dönem olarak kabul edildiği için aya bu isim verilmiştir.

Türkçede Mart ismi adını İngilizcedeki march sözcüğünden almıştır.

Nisan – April

Romalılar bu aya “Aprilis” adını verdiler. Geleneksel etimoloji, “aperire” fiil kökünün, ağaçların ve çiçeklerin “açılmaya” başladığı mevsim anlamına geldiğini söyler.

Nisan sözcüğünün, Farsça (Nisan), Süryanice (Nisanna), Sümerce (Nisag), Akadca (Nisānu) ve İbranice (nîsān) sözcüklerinden alındığı söylenebilir. Tüm bu dillerde neredeyse ortak olan bu sözcük ise “ilk meyveler” anlamına gelir.

Mayıs – May

May (Latince, Maius) adı, Mayıs ayında festivali düzenlenen Yunan Tanrıçası “Maia’dan” gelir.

Türkçe’ye Latinceden geçmiştir. Dilimizde mayıs sözcüğü Anadolu’nun pek çok bölgesinde kullanılır ve “taze, yaş sığır gübresi” anlamı taşır.

Haziran – June

Haziran ayı adını, Roma mitolojisinde Jüpiter’in karısı ve evlilik tanrıçası olan Juno’dan (Latince Junius’dan) almıştır.

Bunun yanında Türkçede, “Haziran” olarak zikredilen ayın kökeni, Süryanicede ‘sıcak’ anlamına gelen “Hazıran” sözcüğüne dayanır.

Temmuz – July

şehirlerin isim anlamı

Temmuzun Latince karşılığı olan July, Roma imparatoru Gaius Julius Caesar’dan gelir. Roma Senatosu tarafından Caesar’ın doğduğu aya onun adı olan “july” verildi.

Temmuz kelimesi Arapça (tammūz) veya Aramice (tammūz) sözcüklerinden Türkçeye geçmiştir. Bu dillere ise Akadcadan girmiştir. En eski kök olarak Akadlar tarafından da tapınılmış Sümer çobanlık ve çiftçilik tanrısı Dummuz gösterilebilir. Ayrıca Eski Türkçede “çok sıcak” ve “cehennem” anlamına gelen “tamu-z” kelimesi de kullanılmaktaydı.

Ağustos – August

şehirlerin isim anlamı

Ağustos adının ingilizce karşılığı olan “August”, Roma İmparatoru Caesar Augustus’tan gelir. İmparator Agustus da tıpkı Sezar gibi julyen takviminde düzenlemeler yaptırmış ve o zamanki adı “sextilis” olan bu ayın adını değiştirerek kendi adını vermiştir.

Augustus sözcüğü Türkçeye ingilizceden geçmiş bunun sonucunda ağustos olmuştur. Türkçede bu aya “Harman ayı” denir.

Eylül – September

ayların isim anlamı

Bilinen en eski Roma takvimi olan Romulus c takviminde 10 ay bulunmaktaydı. Bu takvime göre ise eylül, yedinci aydı. Eylül Latince yedi anlamına gelen “septemden” sözcüğünden gelmiş ve zamanla september olmuştur. Daha sonra yapılan değişikliklerle yılın başına Ocak ve Şubat eklenince Eylül 9. Ay olmasına rağmen ismini korumuştur.

Türkçede yer alan Eylül isminin kökeni Akadca elūlu/elūnu kelimesinden gelir. Aynı şekilde Arapça ve Süryanice’ye de benzer şekillerde girmiştir. Bu isim hasat festivali ve bu festivalin yapıldığı ay anlamı taşır.

Ekim – October

ekim ayının anlamı

Ekim adının İngilizce karşılığı olan “October”, Latince 8 anlamına gelen “octo” sözcüğünden gelir. 10 aydan oluşan eski Roma takvimine göre Ekim 8. Aydı ve ismini buradan aldı.

Aynı şekilde 10 Ocak 1945’te kabul edilen ve dört ayın adlarını değiştiren yasa ile ayın adı ekim oldu. Türkçe “ekme” eyleminden türemiş olup tarlaların sürülüp ekildiği ay anlamındadır.

Kasım – November

Kasım adının İngilizce karşılığı olan “November”, Latince 9 anlamına gelen “novem” den gelir. Ayrıca 10 aydan oluşan eski Roma takvimine göre Kasım 9. Aydı ve ismini buradan aldı.

Aynı şekilde 10 Ocak 1945’te kabul edilen ve dört ayın adlarını değiştiren yasa ile ayın adı kasım oldu. Oysa Anadolu’da, bu yasa çıkmadan yüzyıllar öncesinden beri halk yılı, kasım, kasım günleri ve hızır, hızır günleri diye ikiye ayırdığı bilinmektedir.

Aralık – December

aralık ayının anlamı

Aralık adının İngilizce karşılığı olan ‘December’, Latince 10 anlamına gelen “decem” sözcüğünden gelir. 10 aydan oluşan eski Roma takvimine göre Aralık 10. Aydı ve ismini buradan aldı. Aynı şekilde 10 Ocak 1945’te kabul edilen ve dört ayın adlarını değiştiren yasa ile ayın adı Aralık oldu. Bu ismin anlamı hakkında farklı teoriler bulunsa da sonuç olarak önceki yıl ile yeni yılın arasında kaldığı için bu adı almıştır.

Kaynak: Wikipedia

You may also like

Yorum Yaz