17 Ocak 2022
Ara
Febril (Ateşli Nöbet) Nedir?

Febril (Ateşli Nöbet) Nedir?

5 yaşın altındaki çocukların %2-5’inin ateşli bir hastalık sırasında en az bir nöbet geçirdiği tahmin edilmektedir. Peki çocukluk çağının en sık görülen nöbetlerinden febril (ateşli nöbet) nedir?

Febril (Ateşli Nöbet) Nedir?

Febril nöbet; merkezi sinir sistemi enfeksiyonu olmaksızın, 38 derece ateşin eşlik ettiği, 6 ay-5 yaş arası çocuklarda meydana gelen nöbettir. Daha önce ateşsiz bir nöbet geçirmiş çocuklar, nöbet sırasında ateş yüksekliği olsa da febril nöbet olarak değerlendirilmez.

Febril Nöbet Risk Faktörleri

Genetik yatkınlık, annenin sigara içmesi, postmatür doğum, 28 günden daha uzun yenidoğan yoğun bakım ünitesinde kalmak. Bununla birlikte nörolojik gelişim bozukluğu, ailesinde ateşli nöbet geçirmiş birilerinin olması, viral enfeksiyonlar ve aşılardır.

Fokal Başlangıçlı Nöbetler

Bilincin açık olup olmamasına göre iki grupta ele alınır. Bilincin korunduğu nöbetler motor başlangıçlı ve motor başlangıçlı olmayan olarak sınıflandırılır. Fokal nöbetler, korteksten beyin sapına kadar yayılarak sekonder jeneralize nöbetlere dönüşebilmektedir.

Jeneralize Başlangıçlı Nöbetler

Beynin herhangi bir noktasından kaynaklanıp beynin iki bölgesinde kortikal ve subkortikal yapılara yayılırlar. İyi huylu absans nöbetlerden dramatik ve korkutucu tonik klonik nöbetlere kadar değişen geniş bir yelpazede karşımıza çıkmaktadır. Motor ve motor olmayan nöbetler olarak sınıflandırılmaktadırlar.

Bilinmeyen Başlangıçlı Nöbetler

Nöbet Geçirme Sırasında Yapılması Gerekenler;

– Müdahalede bulunurken sakin olunmalıdır.

– Nöbet geçiren kişi yalnız bırakılmamalı ve etrafında güvenli bir alan oluşturulmalıdır.

– Kişi yavaşça yere yatırılmalıdır. Sonrasında nefes alması için yana çevrilmelidir.

– Kişinin zarar görmemesi için etrafındaki sert ve kesici cisimler uzaklaştırılmalıdır.

– Kişinin başının altına yumuşak ve düz bir şeyler koyulmalıdır. Bununla birlikte giysileri gevşetilmeli ve varsa nefes alışını zorlaştıran aksesuarları çıkarılmalıdır.

– Kişiye baskı uygulanmamalıdır. Bunun yanında hareketleri durdurulmamalıdır.

– Kişinin ağzı zorla açılmamalı ve bir şeyler sokulmamalıdır.

– Kalp masajı ve ağıza nefes verme gibi müdahalelerden kesinlikle kaçınmak gerekir.

– Kişi tamamen kendine gelene kadar yiyecek ve içecek verilmemelidir.

– En kısa sürede bir sağlık kuruluşuna başvurmak gerekir.

– Çocuklarda görülen katılma nöbetleri, ürperme atakları, uyku bozuklukları, tikler ve daha çok ergenlerde görülen bayılma atakları, migren ve psikolojik krizler epileptik olmayan paroksismal olaylardan bazılarıdır.

Bir Göz Atın!!! BEBEKLERİN GELİŞİM DÖNEMLERİ

Tartışmaya Katıl

Merakaver

Instagram

Instagram has returned empty data. Please authorize your Instagram account in the plugin settings .