Epidemiyoloji Nedir?

by merak-aver
0 Yorum
epidemiyoloji nedir

Epidemiyoloji Nedir?

Epidemiyoloji, toplum içinde, sağlık ve hastalık koşullarının dağılımının, bunları etkileyen sebeplerin incelenmesi ve analizidir. Peki daha geniş anlamda epidemiyoloji nedir ve ilk epidemiyolog kimdir hep birlikte inceleyelim.

Epidemiyoloji sözcüğü, Eski Yunan dilinde “epi” (üstüne, üzerine), “demos” (halk) ve “logos” (söz-söylev) sözcüklerinden türemiştir. Ve “halkın üzerinde olanın incelenmesi” şeklinde tercüme edilmiştir.

Epidemiyoloji, halk sağlığının temel taşlarından biridir. Hastalıklar için risk faktörlerini ve koruyucu sağlık hizmetlerine yönelik hedefleri belirler. Buna bağlı olarak politika kararlarını ve kanıta dayalı uygulamayı şekillendirir.

Endemik ve Pandemik arasındaki farklar nelerdir. Endemik Hastalık Nedir? yazımıza bir göz atın.

Epidemiyologlar, verilerle çalışma tasarımına, toplanması ve istatistiksel analizine, sonuçların yorumlanmasına yardımcı olur. Ayrıca epidemiyoloji, klinik araştırmalarda, halk sağlığı araştırmalarında kullanılan metodolojinin geliştirilmesine yardımcı olmuştur.

Epidemiyolojik çalışmanın başlıca alanları arasında hastalık nedeni, bulaşma, salgın araştırması, hastalık gözetimi, çevresel epidemiyoloji, adli epidemiyoloji gibi tedavi etkilerinin karşılaştırılması yer alır.

Epidemiyologlar, hastalık süreçlerini daha iyi anlamak için biyolojiden,

Verileri verimli kullanmak ve uygun sonuçlar çıkarmak için istatistikten,

Yakın ve uzak nedenleri daha iyi anlamak için sosyal bilimlerden,

Maruz kalma değerlendirmesi için mühendislik gibi diğer bilimsel disiplinlerden yardım alır.

İlk Epidemiyolog Kimdir?

John Snow İlk Epidemiyolog kimdir

John Snow, 19. yüzyıl kolera salgınlarının nedenlerini araştırmasıyla ünlüdür. Aynı zamanda modern epidemiyolojinin babası olarak da bilinir.

Suyu temizlemek için klor kullanmış ve kolera salgınının önüne geçmiştir. Bu olay, halk sağlığı tarihinde önemli bir olay olarak algılanmıştır. Ve dünya çapında halk sağlığı politikalarının şekillenmesine yardımcı olan epidemiyoloji biliminin kurucu olayı olarak görülmüştür.

Epidemiyoloji terimi artık sadece salgın hastalıkları incelemiyor. Ayrıca yüksek tansiyon, depresyon ve obezitenin tanımını ve nedenini kapsayacak şekilde yaygın olarak kullanılıyor. Bu nedenle epidemiyoloji, hastalık modelinin insan üzerinde nasıl değişime neden olduğuna dayanmaktadır.

You may also like

Yorum Yaz