Kır Yerleşmeleri Nedir?

by merak-aver
0 Yorum
kır yerleşmeleri nedir

1927 yılında gerçekleştirilen ilk sayıma göre Türkiye’nin nüfusu 13.648.270 kişiydi. Buna bağlı olarak %75’i kırsalda, %25’i ise il ve ilçe merkezlerinde yaşıyordu. Peki, kır yerleşmeleri nedir?

Kır Yerleşmeleri Nedir?

Kırsal yerleşme; insanların geçimlerini genellikle tarım, hayvancılık, ormancılık, balıkçılık vs. sağladığı ve nüfus miktarı az olan yerleşme çeşididir. Doğal kaynaklara yakın olma ihtiyacıyla kurulan yerleşimler de bu kategoriye girer. Örneğin, deniz kıyısında balıkçılık yerleşimi, kabile halkının ormanlık alana yerleşimi ve nehir kıyısındaki çiftçiler gibi.

Dünya Bankası verilerine göre; Türkiye’de 2018 yılında kentsel alanlarda yaşayan nüfus oranı %75,1’dir. Aynı durum Avrupa için de aşağı yukarı aynıdır. Avrupa’daki nüfusun yaklaşık %73’ü şehirlerde yaşamaktadır.

Bir göz atın. Biyofili Nedir? Biyofilik Şehirler Ne Anlama Geliyor?

Kır yerleşmeleri nedir

Türkiye’nin yöreden yöreye değişen fizikî ve beşerî coğrafya şartları, yerleşmeleri ve meskenleri etkilemiştir. Bunun sonucunda, kendi yerel özelliklerini yansıtan sayısız yerleşme tipi ortaya çıkmıştır.

Kırsal yerleşimin tanımı ülkeye göre değişir. Bunun yanında, ülkemizin kırsal yerleşmeleri aşağıdaki etmenlere göre kategorileşebilir.

1. Nüfus büyüklüklerine göre kırsal yerleşimler

– Kasaba yerleşmeleri

– Belde yerleşmeleri

– Köy yerleşmeleri

2. İdari teşkilata göre kırsal yerleşimler

– İlçeler/Kazalar

– Bucaklar/Nahiyeler

– Divanlar

3. Belediye olup olmama durumuna göre kırsal yerleşimler

4. Köy ya da köy altı olma durumuna kırsal yerleşimler

5. Sürekli ya da geçici olma durumuna göre kırsal yerleşimler

En yaygın kırsal yerleşim türleri ise köyler, mezralar ve çiftliklerdir.

Geleneksel olarak, kırsal yerleşimler tarımla özdeştir. Bunun yanında, modern zamanlarda, diğer kırsal topluluk türleri de gelişmeye başladı.

Sürekli Kır Yerleşmeleri Nelerdir?

Köyden küçük yerleşmeler, yapılan ekonomik faaliyetlere göre geçici ya da sürekli yerleşmelere girer. Yayla, kom, ağıl, oba, dam ve dalyan geçici yerleşme; çiftlik, mahalle, mezra ve divan ise sürekli yerleşme kapsamındadır. Ancak geçici yerleşmelerin zaman içinde sürekli yerleşmelere dönüştüğü de görülür.

Ülkemizde Toplu Kır Yerleşmeleri En Çok Hangi Bölgede Görülür?

Toplu Yerleşme: Evlerin birbirine yakın olduğu yerleşme biçimidir. Örneğin, Türkiye’de;

– İç Anadolu Bölgesi.

-Doğu Anadolu Bölgesi.

-Güneydoğu Anadolu bölgesinde su kaynakları az olduğu için toplu yerleşme çokça görülmektedir.

Dağınık Yerleşme ise Suyun (yağışların) bol olduğu yerlerde, arızalı ve eğimli bölgelerde, evlerin birbirinden uzak olduğu bahçeler içerisinde yapılan yerleşmedir. Türkiye’de Karadeniz Bölgesi, dağınık yerleşmenin en yaygın olarak görüldüğü yerdir.

You may also like

Yorum Yaz